Javna nabavka OP-D-3/2017

Javna nabavka info

 • Datum objavljivanja

  07.04.2017.

 • Poziv za podnošenje ponuda

  PREUZMITE

 • Konkursna dokumentacija

  PREUZMITE

 • Odgovori na pitanja

  PREUZMITE

 • Odluka o dodeli ugovora

  PREUZMITE

 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 1

  PREUZMITE

 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 2

  PREUZMITE

Dodatne informacije možete dobiti i na sledeći način:

Faks: 031/865 – 547

E-pošta: 12septembar1@mts.rs

Mira Krunić