Nova stabla u glavnoj ulici

Radnici JKP „12. septembar“  pored redovnog održavanja javnih zelenih površina, održavanja travnjaka u blokovima, putnih pravaca i gradskog groblja, ovog proleća su krenuli u unapređivanje već postojećih zelenih površina. U glavnoj ulici Bajine Bašte, ulici Kneza Milana Obrenovića posađeno je 20 novih stabala (kuglasti bagrem, kuglasta katalpa i kišobranasti sitnolisni brest). Predviđeno je da se …

JKP 12 Septembar Bajina Bašta

Počelo uređenje zelenila

Kao i svake godine, 1. Aprila, JKP „12 Septembar“ je započeo akciju uređenja gradskog zelenila. Uređuju se parkovi, vrši se zasad novog cveća i potkresuje se drveće. Molimo građane da u toku trajanja akcije uređenja gradskog zelenila imaju razumevanja za moguću buku koju mogu praviti mašine. Činimo naš grad lepšim. JKP 12 Septembar Bajina Bašta …