Јавна набавка ЈНМВ-Д-9/2018

Јавна набавка инфо

Додатне информације можете добити и на следећи начин:

Факс: 031/865 – 547

Е-пошта: 12septembar1@mts.rs

Мира Крунић