ЈКП „12 Септембар“ међу најуспешнијим фирмама у Србији

ЈКП „12 Септембар“ Бајина Башта налази се међу науспешнијим фирмама у Србији, потврдила је Привредна комора Србије. Међу 800 најуспешнијих фирми налазе се још и НП „Тара“, као и Млекара Спасојевић. Нашем предузећу је додељен сертификат Excellent SME, као једном од најуспешнијих малих и средњих привредних друштава у Србији. Привредна комора Србије овим сертификатом потврђује …