ЗАЈЕДНИЧКЕ СЛУЖБЕ

 

Овај сектор организује, руководи, контролише и извршава следеће послове:

  • Послови књиговодства,
  • Послови финансијске оперативе
  • Благајнички послови,
  • Послови на обрачуну комуналних услуга правним и физичким лицима,
  • Обрачун и исплата зарада,
  • Израда финансијских извештаја,
  • Правни и кадровски послови,
  • Администраторски послови
  • Послови обезбеђења, заштите здравља на раду и др.
РУКОВОДИЛАЦ

НИКОЛА ЖИВАНОВИЋ

031/864-544

nikola.zivanovic@jkp12septembar.rs

КОНТАКТ