Javna nabavka JN OP-D-06/2020

Javna nabavka info

 • Datum objavljivanja

  04.03.2020.

 • Poziv za podnošenje ponuda

  PREUZMITE

 • Konkursna dokumentacija

  PREUZMITE

 • Odgovor na pitanja

  PREUZMITE

 • Odluka o dodeli ugovora

  PREUZMITE

 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 1

  PREUZMITE

 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 2

  PREUZMITE

 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 3

  PREUZMITE

Dodatne informacije možete dobiti i na sledeći način:

Faks: 031/865 – 547

E-pošta: 12septembar1@mts.rs

Mira Krunić