СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ

Овај сектор организује, руководи, контролише и извршава следеће послове:

  • Све послове финансијског управљања и контроле рада предузећа,
  • Припрема и израде пројеката за развој предузћа,
  • Праћење домаћих и међунардних конкурса,
  • Предузимање мера за развој предузећа,
РУКОВОДИЛАЦ

ИВАН МАРКОВИЋ

031/864-544

jkp12septembar@gmail.com

КОНТАКТ