КОМЕРЦИЈАЛА И ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Овај сектор организује, руководи, контролише и извршава следеће послове:

  • Послови комерцијале,
  • Послови јавних набавки
  • Послови контроле осигурања,
  • Послови набавки и контроле тока робе ,
  • Складиштење и издавање робе,
  • Припрема и израда пројеката,
  • Испитивање тржишта и израда планова.
РУКОВОДИЛАЦ

МИРА КРУНИЋ

031/865 - 547

12septembar1@mts.rs

КОНТАКТ