ТЕХНИЧКИ СЕКТОР

 

Овај сектор организује, руководи, контролише и извршава следеће послове:

  • Текуће и инвестицоно пројектовање,
  • Пружања услуга јавном сектору,
  • Пружање услуга трећим лицима и предузећима ( грађевински, браварски, лимарски, молерски и други занатски и комерцијални радови )
РУКОВОДИЛАЦ

РАТКО СТАМЕНИЋ

031/864-544

ratko.stamenic@jkp12septembar.rs

КОНТАКТ