ГРАДСКА ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО

 

Овај сектор организује, руководи, контролише и извршава следеће послове:

  • Одржавање јавних површина,
  • Одржавање градског зеленила
  • Прикупљање, одвожење и депоновање смећа,
  • Одржавање градсе депоније,
  • Пружање погребних услуга,
  • Одржавање градског гробља,
  • Одржавање градске пијаце,
  • Одржавање зоо-хигијене у граду ( прихватилиште за псе ) и др.
РУКОВОДИЛАЦ

ОЛГИЦА ПЕТРОВИЋ

031/864-544

olgica.petrovic@jkp12septembar.rs

КОНТАКТ