ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

 

Овај сектор организује, руководи, контролише и извршава следеће послове:

  • Пречишћава и дистрибуира питку воду,
  • Издавање техничких услова,
  • Одржава водоводну и канализациону мрежу,
  • Ради на проширењу водоводне и канализационе мреже,
  • Врши технички пријем свих водоводних и канализационих инсталација,
  • Плански и интервентно баждари водоомере у мерној лабораторији и др.
РУКОВОДИЛАЦ СЕКТОРА

Дарко Милосављевић

031/864-544

darkomilosavljevic@jkp12septembar.rs

КОНТАКТ