Javna nabavka JN OP-D-08/2020

Javna nabavka info

Dodatne informacije možete dobiti i na sledeći način:

Faks: 031/865 – 547

E-pošta: 12septembar1@mts.rs

Mira Krunić