JKP 12 Septembar Bajina Bašta

Postavljeno 20 kanti za smeće

JKP „12 Septembar“ je u sklopu godišnjih aktivnosti izvršilo postavljanje novih kanti za smeće u našem gradu. Postavljeno je ukupno 20 novih kanti za smeće u ulici Kneza Milana Obrenovića i to od gradske apoteke do izletišta Rača. Molimo Vas da čuvate naš i Vaš grad i da ga ne prljate. Koristite kante za smeće …